BARIERY FIZYCZNE

Leave a comment

Bariery fizyczne mogą być spowodowane przez następujące elementy działal­ności bibliotek: nieodpowiednie godziny otwarcia, źle zaprojektowany budynek biblioteki (wielkość, dostęp do niego, regały, informacja o bibliotece, sprzęt elek­troniczny i audiowizualny, parking). Bariera dostępności może być również zwią­zana z biernością placówki lub nieodpowiednią bazą źródłową. Przejawiać się to może w braku poszukiwanych źródeł w bibliotece, ograniczonym dostępie do światowych źródeł informacji, błędnie sporządzonych opisach, czy abstraktach, niedostatecznej informacji o różnorodnych źródłach informacji, niedostatecznej liczbie poszukiwanych źródeł informacji, nieaktualnej informacji itd. Może to być również nieodpowiednia współpraca ze strony pracowników placówki informacyj­nej w poszukiwaniu i identyfikacji potrzebnej informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *