BARIERY PSYCHOLOGICZNE

Leave a comment

Do barier psychologicznych niewątpliwie należy również „library anxiety”, czyli obawa związana z korzystaniem z biblioteki (niepokój w bibliotece, lęk przed biblioteką opisywane w literaturze przedmiotu jako zespól nieprzyjemnych odczuć, takich jak: niepokój, niepewność, bezradność i zagubienie, których doświadcza początkujący użytkownik dużej biblioteki, np. akademickiej .Warto zaznaczyć, że zjawisko wiąże się z bibliotekami akademickimi, ponie­waż w nich zostało zaobserwowane i opisane, ale niewątpliwie w bibliotekach innego typu też jest to istotny problem.Badania nad „library anxiety” obejmują następujące czynniki:Problemy związane z personelem biblioteki, polegające na postrzeganiu bibliotekarzy jako nieprzystępnych i onieśmielających oraz zbyt zajętych, aby zadawać im pytania;Bariery afektywne, czyli negatywne odczucia studentów dotyczące ich wła­snych umiejętności korzystania z biblioteki, połączone z przekonaniem, że inni takie umiejętności posiadają;Komfort w bibliotece, tzn. postrzeganie biblioteki jako miejsca niemiłego, niezbyt bezpiecznego oraz jako takiego, które nie zapewnia spokoju i komfortu;Wiedza o bibliotece, czyli o rozmieszeniujej działów, o funkcji, jaką spełniają;Bariery mechaniczne, związane z korzystaniem z urządzeń technicznych znajdujących się w bibliotece, takich jak: komputery, drukarki komputerowe, czyt­niki mikrofilmów, kserokopiarki, automaty do rozmieniania pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *