BŁĘDNA INTERPRETACJA

Leave a comment

Zwłaszcza, że z obawy o błędną interpretację tytułów jako wywrotowe, listy książek zabronionych, znacznie się rozrosły poza te, których wykazy ustalone zostały przez rząd Pinocheta. Bardziej niż niszczenie książek destruktywnie na sytuację bibliotek wpłynęła „kulturalna” polityka junty. Biblioteki przestały otrzymywać środki finansowe z budżetu cen­tralnego, czasem finansowały je samorządy miejskie, a najczęściej były to „wy­selekcjonowane” (bezużyteczne) dary mieszkańców.Po 1990 r. (po okresie dyktatury) biblioteki także włączyły się w proces demo­kratyzacji kraju, promując i umożliwiając mieszkańcom swobodny dostęp do in­formacji i zbiorów. Podjęły także starania o zebranie i odtworzenie wszystkiego co w ciągu tych 17 lat było zniszczone w kraju lub wydane poza jego granicami.Te przykładowo zaprezentowane wystąpienia ukazały, że biblioteki wszystkich sieci dążą do tego by stać się bibliotekami otwartymi na użytkownika i przycią­gnąć jak największą ich rzeszę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *