BLOK ZAGADNIEŃ

Leave a comment

Taką rolę spełniają też praktyczne zajęcia dla wszystkich studentów roz­poczynających studia, którzy na starcie studiów wyższych zobligowani są do zajęć z zakresu przysposobienia bibliotecznego w bibliotece głównej macierzy­stej szkoły wyższej: Temu celowi służy też wprowadzenie od kilku lat zajęć z podstaw informatyki, z wiedzy o komputerach, praktycznie na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.Informatyka jako blok zagadnień o możliwościach pracy z narzędziami medial­nymi została wprowadzona do minimów programowych wszystkich kierunków studiów wyższych. Jest to zresztą ważny, aczkolwiek nie jedyny aspekt kształ­towania się społeczeństwa informacyjnego, gdyż umiejętności manualne i pod­stawowa wiedza o zasadach funkcjonowania i możliwościach wykorzystywania mediów w życiu codziennym i w prawie wszystkich zawodach jest niezbędna do poruszania się i funkcjonowania we współczesnym rynku pracy. Na tym polu też winny być ukształtowane podstawowe kompetencje aktualnych i potencjalnych użytkowników zbiorów bibliotecznych i usług informacyjnych proponowanych i oferowanych przez biblioteki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *