CEL EDUKACJI

Leave a comment

Wg poglądów S. Hessena, przedstawiciela pedagogiki humani­stycznej, który kreśląc koncepcję wychowania człowieka uznał, że wychowanie człowieka jest podróżą w świecie kultury ludzkiej. Czynnikami ułatwiającymi tę wędrówkę są instytucje kulturalno-oświatowe i biblioteki, muzea, instytucje na­ukowe, czasopisma, wystawy, wygłaszane odczyty. Dostrzegał on też, że obcowa­nie z wytworami kultury dawnej i teraźniejszej jest przyrodzonym warunkiem wędrówki kształcącej. Przypadkowe spotkanie, przeczytana książka, wysłuchany koncert lub wykłady, przedstawienie teatralne wszystko to może stać się donio­słym wydarzeniem w tej wędrówce ducha ludzkiego.Celem edukacji jest zatem przysposobienie jednostki do różnych dziedzin życio­wej aktywności, do działań poznawczych będących podstawą indywidualnych kompetencji edukacyjnych. Człowiek ostatecznie sam wybiera drogi prowadzące do realizacji określonej koncepcji życia, przyjmuje postawy wobec wartości, tworzy własny świat wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *