DOSKONAŁA ILUSTRACJA

Leave a comment

Doskonałą ilustracją udziału bibliotek w procesie poprawy jakości życia miesz­kańców i demokratyzacji dostępu do informacji i wiedzy były wizyty w bibliote­kach argentyńskich. Organizatorzy zaproponowali 22 biblioteki, obsługujące róż­ne kategorie użytkowników: narodowe, uniwersyteckie, publiczne i specjalne.Klasyczna już dzisiaj definicja mówi, że bariera informacyjna to: przeszkoda utrudniająca lub uniemożliwiająca korzystanie z informacji bądź rozpowszechnia­nie informacji, np. bariera językowa, ekonomiczna, techniczna, ideologicznaWarto tutaj podkreślić fakt, że można wskazać bariery, które są niezmiennie utrudnieniem dla użytkowników informacji oraz takie, które zależą od określonych warunków, związanych z aktualną sytuacją. Problematyka ujemnego wpływu róż­nych czynników na efektywność działalności informacyjnej poruszana była w lite­raturze polskiej od dawna, np. w 1965 r. na łamach „Rocznika Biblioteki Naro­dowej” na temat czynników hamujących rozwój informacji naukowej w Polsce pisała B. Dziadkiewiczowa, która zwracała uwagę m.in. na niedostosowanie usług informacyjnych do potrzeb użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *