DYDAKTYKA

Leave a comment

w640

Celem edukacji medialnej jest przygotowanie uczniów (dzieci i młodzieży) do świadomego i kiytycznego odbioru przekazów medialnych o charakterze słowno-obrazowym. W. Strykowski podaje pełny zestaw celów współczesnej edukacji me­dialnej: przygotowanie uczniów do odbioru i korzystania ze wszystkich rodzajów mediów oraz do posługiwania się mediami jako narzędziami pracy intelektualnej. U podstaw organizacji i przebiegu procesu kształcenia leżą zawsze określone załozema teoretyczne odwołujące się najczęściej do wiedzy psychologicznej na temat uczenia się ludzi. W zależności od tych założeń otrzymujemy różne sposo­by lub strategie realizacji procesu kształcenia. Dokonując pewnej syntezy dotych­czasowych teorii psychologicznych leżących u podstaw realizacji procesu kształ­cenia możemy wyróżnić trzy ich grupy. Sąto teorie: naturalistyczne, behawioralne, kognitywne (poznawcze).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *