ELEMENTARNA WIEDZA

Leave a comment

Kompetencje informacyjne to także elementarna wiedza o zasobach informacyjnych. Kształtowanie kompetencji informacyjnych użytkowników to tak­że sposoby poruszania się po katalogach bibliotecznych, kartotekach informacyj­nych, bibliografiach ogólnych i specjalnych oraz katalogach elektronicznych w za­kresie korzystania z aktywnych zasobów bibliotecznych, czyli rekordów z opisami konkretnych dokumentów bibliotecznych.Ważnym elementem w skuteczności kształtowania kompetencji informacyj­nych jest komunikacja interpersonalna pomiędzy użytkownikami a bibliotekarza­mi, w trakcie których daje się przekazać szereg rad w sposób bezpośredni lub po­średni.Jest to istotny aspekt, gdyż specjalista od informacji, bibliotekarz, nawet naj­bardziej kompetentny i wykształcony, jeśli trafi na użytkownika bez żadnego przy­gotowania i bez pozytywnego nastawienia na przyjęcie rad niewiele będzie mógł zdziałać, jeżeli użytkownik nie będzie rozumiał podstawowych procedur korzy­stania ze źródeł informacji i warsztatu informacyjnego tradycyjnego, jak i wzbo­gaconego przez elektronikę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *