FIZYCZNA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI

Leave a comment

Stosunkowo najogólniej obejmująca interesującą nas problematykę wydaje się propozycja, aby bariery pogrupować wokół następujących kategorii:bariery fizyczne,bariery psychologiczne,bariery kulturalne,bariery społeczne i edukacyjne.Oczywiście trzeba zauważyć, że kategorii tych nie można traktować rozłącz­nie, że niektóre poszczególne trudności w dostępie do informacji będą przedmio­tem zainteresowania w różnych grupach.Fizyczna dostępność informacji jest jedną z podstaw dobrego obiegu infor­macji społeczeństwie. Z jednej strony fizyczną dostępność informacji można roz­patrywać w szerokim aspekcie, bądź tylko w odniesieniu do bibliotek.Analizując środowisko biblioteczne, za standardami IFLA-UNESCO dotyczą­cymi działalności bibliotek publicznych można stwierdzić, że każda placówka biblioteczna, niezależnie od jej typu powinna sobie zdawać sprawę, że jej usługi: Nawet najwyższej jakości są bez wartości dla tych, którzy nie są w stanie z nich skorzystać. Dostąp do nich należy zorganizować w sposób maksymalnie wygodny dla aktualnych i potencjalnych użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *