JAKOŚĆ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Leave a comment

Kształtujące się społeczeństwa informacyjne chcą mieć ludzi uczących się (młodszych i starszych) mądrych, wysokiej klasy specjalistów i ekspertów. Rodzi się, zatem pytanie, w jakie kompetencje kluczowe powinien być wyposażony czło­wiek świata pracy;Jakość kompetencji zawodowych jest postrzegana jako sprzężenie zwrotne pomiędzy działaniami edukacyjnymi a rynkiem pracy. Kształcenie i praca to wza­jemnie zintegrowane obszary aktywności człowieka, W pracy, bowiem weryfiko­wany jest sens, wartość, jakość kształcenia.Przed edukacjąstojąkolejne wyzwania związane z przemianami na rynku pracy i karier zawodowych;coraz większy nacisk kładzie się na pracę elastyczną i szybkie reagowanie na zmiany;zmieniają się sposoby komunikowania się ludzi ze sobą, niektóre z nich (np. za pomocą komputera) sąpozbawione emocji, jak i też wskaźników niewerbalnych;praca w coraz większym stopniu opiera się na kooperacji i współpracy;podejście do pracy staje się coraz bardziej płynne (płynne godziny pracy, telepraca, praca zadaniowa, w niepełnym wymiarze godzin);coraz wyraźniejsze staje się dążenie jednostek do zwiększania satysfakcji z pracy poprzez zmianę jej treści;zmniejsza się systematycznie liczba zatrudnionych posiadających status sta­łego pracownika;kończy się epoka tzw. karier liniowych rozpoczynających się zdobywaniem wykształcenia, zatrudnianiem, stopniowym awansowaniem aż do emerytury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *