KOMPETENCJE KOMUNIKOWANIA

Leave a comment

Przejawiają się one, gdy: bibliotekarz umie opracować ogólną koncepcję orga­nizacji biblioteki jako sprawnej struktury funkcjonalnej, potrafi sprawnie posłużyć się podstawowymi metodami budowania warsztatu informacyjnego na różnym po­ziomie organizacyjnym, potrafi zarządzać zbiorami przy założeniu międzybibliotecz­nej kooperacji, potrafi rozpoznać potrzeby informacyjne oraz przedstawić prezenta- cję informacji odpowiednio do potrzeb użytkowników, umie zarządzać procesami związanymi z przekazem informacji (jej generowaniem, zapisem, interpretacją, wyszukiwaniem, ochroną przed zniszczeniem), zna metody generowania bibliotecz­nej meta informacji a więc formalnego i rzeczowego opracowania dokumentów, formatów, standardów, języków, organizuje i tworzy serwisy informacyjne; kompetencje komunikacyjne – wyrażają się skutecznością zachowań języ­kowych w relacjach bibliotekarz – czytelnik, użytkownik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *