KOMPETENCJE UŻYTKOWNIKÓW W BIBLIOTEKACH

Leave a comment

W procesie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego różnicują się po­trzeby użytkowników, gdyż są implikacją nowych profesji i wykonywanych, zło­żonych czynności opartych na technologii elektronicznej, komputerowej czy tele­fonicznej. Media w szerokim znaczeniu kształtują czynności zawodowe, ale wpływają także na zainteresowania, upodobania i sposób spędzania czasu wolne­go. Źródła tradycyjne i medialne towarzyszą edukacji na wszystkich poziomach, w tym i edukacji ustawicznej, niezbędnej do zachowania odpowiedniej kondycji zawodowej i profesjonalizmu dla zdobycia, zachowania lub stworzenia sobie sa­memu miejsca pracy. W owej zmienności i różnicowaniu się potrzeb i ofert edu­kacyjnych swoje miejsce i swoją rolę wypełniają biblioteki, niezależnie od przy­należności do sieci bibliotecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *