KONCEPCJE BIBLIOTEKARZA

Leave a comment

Potrzeba dążenia do zmniejszania obszarów niewiedzy, dostosowanie się do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, do umiejętnej ochrony przed zagrożeniami cywilizacyjnymi staje się priorytetem w działaniach kształcenia i wy­chowania, które są działaniami z założenia dla przyszłości.Kształcenie ustawiczne jako wymóg cywilizacyjny staje się w ostatnich latach jedną z najczęściej podejmowanych w społecznych debatach kwestii. Wobec roz­licznych wyzwań współczesności edukacja jawi się jako szansa w dążeniu do har­monijnego, autentycznego rozwoju ludzkości, którego celem jest postrzeganie praw człowieka i likwidacja niepożądanych skutków globalizacji takich jak: nietoleran­cja, ucisk, ubóstwo, alienacja czy wojny.Koncepcja tak rozumianej edukacji pojmowana jest jako „klucz do bram XXI wieku”, a cztery filary edukacji wrażające się w hasłach:uczyć się, aby wiedziećuczyć się, aby działaćuczyć się, aby żyć wspólnieuczyć się, aby być nadają jej właściwy wymiar i sens.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *