KONFRONTACJA CECH

Leave a comment

pobrany plik (2)

Konfrontacja własnych cech osobowości z ideałami i wzorami społecznie uzna­nymi wywołuje wśród młodocianych tendencje samowychowawcze. Młodzież pragnie dorównać uznanym przez siebie bohaterom, pracuje usilnie nad wyrobie­niem takich właściwości, które by pozwoliły zbliżyć się do obranego ideału. Jak wiadomo, ideał ten ulega zmianie. We wczesnym dorastaniu młodociani pragną naśladować osoby z bliższej lub dalszej rodziny, osoby adorowane, potem posta­cie z literatury, wreszcie wzory z otaczającej rzeczywistości społecznej.Ważnym aspektem osobowości są zainteresowania, ponieważ aktywizują i ukie­runkowują działalność człowieka. Zainteresowanie jest to właściwość psychiczna,która przybiera postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu i przejawia się w wybiórczym stosunku do otaczających nas zjawisk, tzn.: w dostrzeganiu określonych cech, problemów, w dążeniu do ich poznania, zba­dania, rozwiązania oraz w przeżywaniu różnorodnych uczuć (pozytywnych lub negatywnych) związanych z brakiem, nabywaniem i posiadaniem wiedzy. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *