LĘK PRZED BIBLIOTEKĄ

Leave a comment

Marzena Świgoń, promotorka badań nad „lękiem przed biblioteką” na gruncie polskim, badając studentów I roku nauk humanistycznych Uniwersytetu Warmiń­sko-Mazurskiego i studentów I roku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie stwierdziła np., że trudności w poszukiwaniu informacji w bibliotece napotyka ok. 80% studentów I roku. Natomiast na poziom niepokoju związanego z wizytą w bibliotece największy wpływ ma niewystarczająca wiedza o bibliotece. Naj­mniejsze znaczenie w powstawaniu niepokoju w bibliotece mają bariery związa­ne z personelem biblioteki. Badania pozwoliły też skonstatować, że istnieją róż­nice związane z rodzajem studiowanych nauk, a dotyczą one głównie barier mechanicznych (biblioteczne katalogi komputerowe, inne bazy danych). Prawie trzykrotnie więcej takich problemów dotyka humanistów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *