NA POCZĄTKU OKRESU

Leave a comment

Na początku okresu dyktatury nawet poszczególni mieszkańcy dobrowolnie palili swoje książki by uniknąć aresztowań. Jednak reakcja większości bibliotek to ra­czej ukrywanie niż niszczenie zbiorów, które mogły wywołać przykre konsekwen­cje. Np. w Bibliotece Narodowej z publicznych katalogów usunięto karty z opisa­mi „niepożądanych” publikacji, tworząc z nich sekretny zbiór opisów, natomiast same dzieła pozostały na swoim miejscu. Dostęp do tych ukrytych prac w dużym stop­niu zależał od politycznego nastawienia bibliotekarzy. Niektórzy bibliotekarze, nie bacząc na konsekwencje ułatwiali dostęp do wszystkich zbiorów.Jednak, jak podkreśliła C. Budnik-Sinay, nie wszyscy Chilijczycy byli przeciwni dyktaturze, część bibliotek otwarcie kolaborowała z reżimem i była szczęśliwa ograniczając dostęp do zabronionej informacji. Ponadto, co określono jako sytu­ację typową dla Chile, wielu studentów i obywateli było zbyt przerażonych, by w bibliotece pytać o potrzebne im materiały w obawie o denuncjację ze strony bibliotekarzy czy innych użytkowników biblioteki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *