NIEZBĘDNE WYKSZTAŁCENIE

Leave a comment

Niezbędne jest zatem wykształcenie nowego typu bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza, który sprosta wymogom cywilizacyjnym i edukacyjnym zarówno na płaszczyźnie multimedialnej techniki, jak i w szerokiej perspektywie społecz­nej i czytelniczej.Współczesny bibliotekarz musi dobrze czuć się w różnorodnych rolach; powi­nien być ekspertem w swojej dziedzinie, menedżerem, negocjatorem, badaczem, operatorem baz danych, planistą, znawcą technologii informacyjnych i zasad przed­siębiorczości a także nauczycielem, ciągle otwartym na wiedzę i nowe umiejętności ucznia i użytkownika.Aby spełniać tak wiele ról w nowoczesnej bibliotece musi być wyposażony w: kompetencje prakseologiczne – które wyrażają się skutecznością bibliote­karza w planowaniu, organizowaniu, realizacji, kontroli i oceny procesów biblio- teczno-informacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *