OD STRONY UŻYTKOWNIKA

Leave a comment

Patrząc od strony użytkownika informacji bariera fizycznej dostępności może być spowodowana przez jego niedostateczne rozeznanie w zakresie poszukiwania materiałów, trudności w posługiwaniu się źródłami informacji, nieznajomość ję­zyków obcych, ograniczone wykorzystanie informacji w związku z nieznajomo­ścią pewnych zagadnień w niej się pojawiających itd.W związku z nowymi technologiami w bibliotece pojawiają się utrudnienia natury organizacyjnej. Polegają one m. in. na złym umiejscowieniu stanowisk komputerowych, poprzez ograniczanie efektywności pracy (np. złe oświetlenie, czy odbijanie światła w monitorze). W przypadku wyodrębniania oddzielnych sal kom­puterowych, ujemną stroną tego typu rozwiązań jest brak księgozbioru podręcz­nego, tj- encyklopedii i słowników, które mogłyby wspomagać pracę użytkowni­ków. Natomiast umieszczanie stanowisk komputerowych w czytelni, ciągłe uderzanie w klawisze i praca komputerów, może irytować czytelników, którzy szu­kają ciszy i skupienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *