OMAWIANA TEORIA

Leave a comment

Ponadto do zrozumienia pewnych informacji konieczna jest znajomość tzw. „preinformacji”, bez której odbiór przekazu jest niemożliwy lub niepełny. Prezentowana hipotezą przyjmuje więc, że środki przekazu nie tyl­ko nie niwelują dysproporcji społecznych, ale mogą je w pewnych sytuacjach zwiększać, bowiem przyrost informacji na dłuższą metę zwiększa nierówność społeczną. Demokratyzacja informacji powoduje zaś dysproporcje, pogłębiając różnice między zasobnymi w informacje i niedoinformowanymi członkami spo­łeczeństwa. Tym samym pojawia się ważny problem społeczny – podział ludzi na poinformowaną elitę i niedoinformowaną większość.Omawianą teorię przenosi się również na oświatę – zdaniem niektórych bada­czy, powszechna możliwość kształcenia nie niweluje różnic społecznych, ponie­waż z owej dostępności w większym stopniu korzystają warstwy wyższe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *