OMÓWIONE ZMIANY

Leave a comment

W swoim wystąpieniu omówili zmiany, wdrożone w tejże bibliotece, których istotą jest odejście od ukierunkowania się na zbiory i usługi a skupienie się na relacjach z priorytetową dla nich grupą użytkowników – kongresmenami.Podczas Kongresu wiele uwagi poświęcono roli i udziałowi bibliotek narodo­wych w działalności edukacyjnej na rzecz całego społeczeństwa i wspieraniu pro­cesów demokratyzacji w dostępie do wiedzy i informacji, a nie jedynie zabezpie­czaniu dziedzictwa narodowego. Prezentowane wystąpienia dotyczyły bibliotek narodowych o charakterze ogólnym jak British Library, Library and Archives Canada, National Library and Information System Authority w Republice Tryni­dadu i Tobago, National Library w Beninie czy narodowych bibliotek o charakte­rze specjalnym jak argentyńska Narodowa Biblioteka Nauczycielska czy Natio­nal Agricultural Library w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *