PODCZAS DYKTATURY

Leave a comment

Przypomnę, że prze­wrót wojskowy, który miał miejsce w 1973 r. doprowadził do objęcia rządów przez Juntę Rządu Sił Zbrojnych i Policji. Rząd Pinocheta przeprowadził procesy repry­watyzacyjne i prywatyzacyjne wszystkich sektorów znacjonalizowanych przez chadeckie i marksistowskie rządy prezydentów Edwarda Frei i Salvadora Allen- de. Okres dyktatury miał głęboki wpływ na życie intelektualne społeczeństwa ale także na intelektualne instytucje takie jak uniwersytety czy biblioteki różnych sieci. Bibliotekom, w których zatrudniono sympatyków Pinocheta, zabroniono groma­dzenia i udostępniania nie tylko publikacji, które określone zostały jako lewico­we, ale wszystkich, które w jakikolwiek sposób krytykowały lub naruszały porzą­dek ustanowiony przez juntę. Większość prac o charakterze intelektualnym twórczym była wydawana poza granicami Chile. Podczas dyktatury zdarzały się wypadki palenia księgozbiorów bibliotecznych, choć na szczęście nie przyjęły one skali masowej. Powszechniejsze były sytuacje niszczenia prywatnych zbiorów lewicowych intelektualistów, przywódców związkowych czy członków partii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *