PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Leave a comment

Podejmują działania, które zdaniem niektóiych bibliotekarzy mogą wydawać się spoza zakresu ich kompetencji czy obowiązków. Potrzeba otwartości nie ogranicza się jedynie do bibliotek publicznych czy szkolnych adresujących swe usługi do najszerszych kręgów, ale również staje się wyznacznikiem prac elitarnych bibliotek jak’narodowe czy parlamentarne, które coraz częściej chcą się włączać do programów edukacyjnych przygotowywanych nie tylko z myślą o badaczach czy kongresmenach ale także uczniach. Co więcej, ukazano, że za budowę społeczeństwa informacyjnego, kształcenie ustawiczne powinny być odpowiedzialne wszystkie biblioteki, a każda z nich może wspoma­gać procesy edukacyjne i przybliżając swoje zbiory o historycznej czy unikalnej wartości kształtować i rozwijać dziedzictwo narodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *