PODKREŚLENIE W DOKUMENCIE

Leave a comment

W dokumencie podkreśla się wyraźnie:konieczność zainwestowania w biblioteki dla dzieci,biblioteki te pełnią rolę ogniwa wprowadzającego dzieci i ich rodziny do społeczeństwa globalnego,ogromnie ważna jest współpraca między bibliotekami a innymi instytucja­mi działającymi w środowisku,jest potrzeba ustawicznego kształcenia i doskonalenia personelu pracującego z dziećmi, włączenia bibliotekarzy dziecięcych do zespołu zarządzającego biblio­teką oraz konieczność regularnej ewaluacji wszystkich usług bibliotecznych dla dzieci i młodzieży.Podstawową grupę użytkowników w bibliotekach dziecięcych stanowią dzie­ci od najwcześniejszych swoich dni do 13 roku życia oraz ich rodzice, opiekuno­wie, wychowawcy i wszyscy inni pracujący z dziećmi. Natomiast efektywnej pracy bibliotecznej z osobami w okresie adolescencji (13-19 lat) służą wydane w 1997 r.Wytyczne dla bibliotek obsługujących tę grupę użytkowników: Guidelines for Library Services for Young Adults.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *