PODZIAŁ NA DWIE GRUPY

Leave a comment

Możliwość kształtowania kompetencji informacyjnych użytkowników można także podzielić na dwie grupy: zewnętrzne i wewnętrzne. Czynniki zewnętrzne wynikają z obecności biblioteki w świadomości społeczności lokalnej. Formy popularyzacji oferty edukacyjnej, np. kursy komputerowe, językowe, informacje możliwościach korzystania z sieci Internetu i Intranetu, informacje o spotkaniach z ważnymi osobowościami, jak też wystawy, pokazy nowości wydawniczych są zawsze w jakimś stopniu pośrednimi formami współkształtowania kultury informa­cyjnej, przekładającej się w jakimś stopniu na zainteresowania i nowe upodobania.Do wewnętrznych czynników kształtowania kultury informacyjnej użytkow­ników w bibliotece publicznej można zaliczyć przede wszystkim logikę i rzeczo­wość kontaktów z czytelnikami.Asertywność, rozmowa z czytelnikiem, logiczne wskazówki dotyczące źródeł potrzebnych czytelnikowi, instruktaż w zakresie korzystania z katalogów mogą stanowić początek autoedukacji użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *