POSZCZEGÓLNE UTRUDNIENIA

Leave a comment

Tak jak wspomniano wcześniej, ponieważ trudno niejednokrotnie zaliczyć poszczególne utrudnienia w korzystaniu z informacji do jednego typu, niektóre komponenty „lęku przed biblioteką” mieszczą się w obrębie omówionych wyżej barier dostępności, ale jako stanowiące integralną część opisywanego zja­wiska musiały być wspomniane również przy okazji omawiania barier psycho­logicznych. Ostatnie grupy barier to bariery kulturalne, społeczne i edukacyjne. Najogól­niej można stwierdzić, że związane są one ze środowiskiem, w którym żyje i dzia­ła użytkownik bądź potencjalny użytkownik informacji. Wydaje się, że należy traktować je łącznie, ponieważ współcześnie wiążą się one w głównym stopniu z przemianami społecznymi, spowodowanymi m. in. zastosowaniem nowych technologii. Oczywiście nie należy przeceniać znaczenia nowych technologii, jednak nie można o nich zapominać, szczególnie mając na uwadze młode poko­lenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *