POWSTAJĄCE SPRĘŻENIE ZWROTNE

Leave a comment

Powstaje swoiste sprzężenie zwrotne: dla zaspokojenia różnicujących się oczekiwań i potrzeb użytkowników informacji nie­zbędnym staje się ustawiczne podnoszenie kompetencji bibliotekarzy, ale rodzi się także pytanie o możliwości podwyższania kompetencji samych użytkowników w zakresie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych. Możliwości bibliotek w tym zakresie nigdy oczywiście nie będą miały charakteru monopolistycznego, ale mogą znacząco w sposób pośred­ni i praktyczny współkształtować kompetencje użytkowników ().Kompetencje użytkowników zależą także od wiedzy, jaką człowiek posiada, a która jest nazywana wiedzą ukrytą i jawną. To właśnie wiedza ukryta sprawia ze człowiek jest ekspertem w danej dziedzinie: informatykiem, pedagogiem, lekarzem wraz z połączeniem z osobowością człowieka, jego umiejętnościami i kontaktem osobistym. Natomiast wiedza jawna z kolei, to wiedza, którą stosunkowo łatwo skodyfikować. Są to różnego rodzaju opisy procesów, sugestie określające sposo­by wykonywania odpowiednich zadań, projektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *