POWSZECHNIE ROZBUDOWANE KOMPETENCJE

Leave a comment

Powyższe rozbudowane kompetencje bibliotekarza stanowią o jego skutecz­ności w działaniach biblioteczno-informacyjnych, ale nie wyczerpują jeszcze listy umiejętności, w jakie powinien być wyposażony do pracy w nowoczesnej bibliotece.Biblioteki i placówki informacyjne to miejsca, w którym pracować mogą i po­winni ludzie o bardzo rożnym przygotowaniu zawodowym. Wielozawodowość profesji bibliotekarskich jest wynikiem złożoności zadań, wśród których jedno jest najważniejsze, by tak zarządzać zgromadzonymi zasobami i informacjami, aby zapewnić swobodny i powszechny dostęp do nich.Biblioteki spełniają niezwykłą rolę w systemie edukacji, można powiedzieć, że są agendami edukacji ustawicznej. Ta sytuacja dotyczy wielu bibliotek, a zwłasz­cza bibliotek szkolnych i pedagogicznych, które niejako z definicji są organizo­wane po to, by wspomagać edukację. Obywatel społeczeństwa informacyjnego ma prawo domagać się wiedzy i informacji w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *