PRECYZYJNE OKREŚLENIE

Leave a comment

Atrakcyjność szkolnego centrum multimedialnego polega na tym m.in., iż nie zawsze do końca określone zainteresowania poszczególnych uczniów można ukierunkować poprzez poka­zanie możliwości poruszania się po Internecie, elektronicznych encyklopediach, słownikach, kompendiach. Jest to też okazja do nauki wartościowania oglądanych w sieci różnych treści. Kształcenie kompetencji użytkowników jest na tyle łatwe, iż ciekawość i chłonność wiedzy podawanej w sposób nieszablonowy jest stosun­kowo duże. Nieco trudniej o precyzyjne określenie sposobów kształcenia konkretnych użyt­kowników bibliotek publicznych. Są one bowiem pochodną struktury środowisko­wej w zakresie wykształcenia, wykonywanych zawodów a nawet tradycji lokal­nych i religijnych. W ostatnim dziesięcioleciu doszedł nowy czynnik, którym jest nastawienie ekonomiczne, wynikające z rynku pracy. Niekiedy czynnikiem silnie determinującym staje się wiek powiązany z aspiracjami zawodowymi i zaintere­sowaniami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *