PREZENTACJA ZBIORÓW

Leave a comment

Prezentacje zbiorów specjalnych zawierających XIX-wieczne ryciny i gra­fiki, mapy Londynu, nagrania na płytach gramofonowych piosenek, muzyki czy mowy z 5 kontynentów,wycieczki tematyczne np. zagubione ogrody czy Londyński East End. Pre­zentowane są mapy, ryciny, rysunki i historyczne relacje mieszkańców z okolic East Endu, gdzie XVII-wieczny pamiętnikarz Samuel Pepys odbywał przechadzki aż do chwili rozwoju przemysłu na tych terenach, wirtualne wystawy np. „Pejzaże literackie” ukazujące miejsca związane z pracami wybitnych klasyków jak Chaucer czy Wordsworth.Oprócz form kształcenia prowadzonych online BL oferuje również progra­my edukacyjne dostępne na miejscu w bibliotece i współuczestniczy w przygo­towaniu pomocy dydaktycznych do wykorzystania w klasach. Tu ilustracją mogą być przedsięwzięcia związane z Ewangeliarzem z Lindisfame (Lindisfarne Gospels)%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *