PRZEDSTAWIONE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Leave a comment

Jednocześnie z wystawą przygotowane zostało faksymile Ewangeliarza, które „wędruje” po bibliotekach publicznych tego terenu i każdy może go dotknąć.Mariannę McLean przedstawiła inicjatywy podjęte przez Library and Archi- ves Canada, nową instytucję, której powstanie zatwierdził w maju 2004 roku rząd kanadyjski. Powstała ona z połączenia Narodowej Biblioteki Kanady i Narodo­wych Archiwów Kanady. Jej celem nie jest jedynie zwykła fuzja obu zbiorów, ale utworzenie nowej instytucji wiedzy, która prowadziłaby do zaspokojenia potrzeb Kanadyjczyków w zakresie dostępu, wykorzystania i rozumienia narodowej spu­ścizny piśmienniczej.Przedsięwzięcie przedstawione przez M.MeLean to wirtualno-tradycyjny pro­gram edukacyjny, który ma uczynić zbiory biblioteki i archiwum dostępnymi dla szkół. Ma ono charakter federalny, ale opiera się na współdziałaniu władz oświa­towych w poszczególnych prowincjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *