PRZESTRZEGANE PRAWA

Leave a comment

Prawa te powinny być przestrzegane przez wszystkich i przez wszystkie instytucje, m.in. przez biblioteki, które umożliwiają ich wypełnienie. Dlatego też do tego dokumentu ONZ odwołują się publikacje IFLA np. IFLA/ UNESCO Public Library Manifesto (1994), IFLA/UNESCO School Library Manifesto (1999), The Public Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Deve- lopment (2001), Guidelines for Young Adults (1997) oraz Guidelines for Chil­dren s Library Services.Ten ostatni z wymienionych dokumentów został przedstawiony podczas tego­rocznej IFLA przez Section on Library Services to Children and Young Adults (Sekcja Usług Bibliotecznych dla Dzieci i Młodzieży). Jest to długo oczekiwana, znowelizowana wersjaWytycznych dotyczących działalności bibliotek dla dzieci (Guidelines for Children ’s Library Services). Pierwsza edycjaWytycznych uka­zała się w 1991 r., ajej redaktorem była Adele M. Fasick, ówczesna przewodni­cząca Sekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *