RÓŻNE DEFINICJE KOMPETENCJI

Leave a comment

Pojęcie kompetencji definiuje się różnie. Ich ogólny sens można ująć jako ogół sprawności, które są niezbędne człowiekowi do tego, aby stać się elastycznym, kompetentnym pracownikiem, potrafiącym przystosować się do zmian, uczyć się i kształcić przez całe życie oraz być aktywnym i odpowiedzialnym obywatelem. Kompetencje można rozumieć jako „swoisty koktajl” kwalifikacji nabytych przez kształcenie zawodowe, postaw społecznych, umiejętności pracy w zespole, podej­mowanie inicjatyw, zamiłowanie do ryzyka.Owa osobista umiejętność bycia w połączeniu z wiedzą i umiejętnością dzia­łania tworzy oczekiwany poziom zdolności, podstawową zasadę kompetencyjno- ści człowieka. Raport wydany przez OECD zawiera listę umiejętności kluczowych, które powinni nabywać uczący się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *