RÓŻNE TYPY BARIER

Leave a comment

Engelbert wyróżnił kilkanaście typów barier informacyjnych, zwracając uwagę, że często zjawiska składające się na nie przenikają się i bardzo trudno wyróżnić poszczególne ich rodzaje.W latach osiemdziesiątych powstała jedna z najbardziej szczegółowych typo­logii barier, przygotowana przez D. E. Haaga. Wyróżnił on kilkadziesiąt typów utrudnień oraz próbował uporządkować ich nazewnictwo. Ważne jest też, że au­tor poświęcił barierom informacyjnym całą książkę, a nie zajmował się nimi przy okazji innych zagadnień, jak to było zwykle.Inną typologię barier zaproponował T. D. Wilson, przy okazji charakterys­tyki zachowań informacyjnych. Wyróżnił on mianowicie cztery następujące ich grupy:związane z osobą użytkownika;interpersonalne;środowiskowe;związane ze źródłami informacji.W polskiej literaturze interesującą propozycję klasyfikacji barier informacyj­nych ( w stosunku do studentów) przedstawiła m. in. Jolanta Sobielga, która na­wiązując do uwarunkowań zewnętrznych użytkowania informacji oraz predyspo­zycji użytkownika w tym zakresie, podzieliła je na cztery typy:typ A – przeszkody fizyczne związane z identyfikacją i wyszukiwaniem (pozyskiwaniem) oraz wykorzystaniem informacji;typ B – ograniczenia ze strony podmiotów współpracujących ze studenta­mi w procesie użytkowania;typ C – przeszkody wynikające z niedostatecznych umiejętności studentów ujawniające się w procesie użytkowania informacji;typ D – procesy i stany psychiczne użytkownika informacji blokujące efek­tywne użytkowanie informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *