ROZWÓJ ŚWIATOPOGLĄDU

Leave a comment

wychowanie-sluchowe

Rozwój światopoglądu następuje w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Początkowo bywa niestabilny. Młodzież często reprezentuje następujące postawy: idealizm młodzieńczy, nihilizm, cynizm lub religijność. Idealizm to poszukiwa­nie wzorca idealnego, koncepcja doskonałej rzeczywistości, solidaryzowanie się ze słabszymi i skrzywdzonymi stopniowo przechodzi w realizm. Nihilizm to zaprzeczanie sensowi istnienia, utrata wiary w ludzi. Przyczyną mogą być niepo­wodzenia szkolne lub przeżycia osobiste. Taka postawa może prowadzić do prób samobójczych albo do tworzenia grup nieformalnych (np.: satanizm). Świadczy o rezygnacji. Cynizm to rozbieżność między głoszonymi przekonaniami a ich realizacją. Taka postawa to mechanizm obronny, który świadczy o wewnętrznym oporze. Religijność to poszukiwanie wartości duchowych w praktykach religij­nych. Trzeba zwrócić szczególną uwagę m.in. na to jakie strony odwiedza dziec­ko w Internecie, gdyż wiele grup religijnych werbuje swoich członków właśnie za pośrednictwem sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *