RZECZYWISTOŚĆ I NATŁOK

Leave a comment

Mimo, że uwarunkowania te zostały sformułowane kilkanaście lat temu są one aktualne i ważne również współcześnie. Zważywszy na szybko zmieniającą się rzeczywistość i natłok informacji za szczególnie ważne dla przeciętnego użytkow­nika współcześnie można uznać aktualność, relewantność i przyswajalność. Wła­śnie z tych uwarunkowań wynikają różne przeszkody, które sprawiają, że dostęp do informacji jest utrudniony, bądź niemożliwy.W literaturze przedmiotu sformułowano wiele typologii barier informacyjnych. Marzena Świgoń podaje, że autorem jednej z pierwszych definicji był Heinz Engelbert z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Autor ten scharakteryzował bariery jako zjawiska obiektywnej rzeczywistości, które zakłócają proces swobod­nego przepływu informacji od jej twórcy do adresata (użytkownika). Według niego istnieje możliwość, że zjawiska te dotykają użytkownika niezależnie od jego świadomości (bariery obiektywne) lub poprzez świadomość (bariery subiektyw­ne), z tym, że u podstaw barier subiektywnych mogą znaleźć się zjawiska obiek­tywne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *