SKUPIENIE NA ZASOBACH

Leave a comment

Program będzie się skupiał na zasobach prymamych, wyselekcjonowanych pod kątem ich przydatności dla programów nauczania w szkołach podstawowych i średnich (dla uczniów od 5 do 17 roku). Biblioteka i Archiwa Kanady będą współpracować z innymi bibliotekami, insty­tucjami archiwalnymi, edukacyjnymi i nauczycielami, aby zbudować dostępną Online narodową skarbnicę – repozytorium dokumentów prymamych zw. Evidence Web, przydatnych dla edukacji jak również zapewniać dostęp do oryginałów w in­stytucjach lokalnych, znajdujących się we wszystkich instytucjach kanadyjskich (lokalnych, prowincjalnych, czy uniwersyteckich). Intencją twórców programu jest umożliwienie uczniom z najodleglejszych miejscowości zapoznania się ze spu­ścizną narodową zgromadzoną w Ottawie i w innych miejscach, a także upo­wszechnienie niezwykle cennych zbiorów, które ze względu na swoją wartość rzadko były udostępnianie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *