SZEROKI PROGRAM DZIAŁAŃ

Leave a comment

Carlos Alberto Zapata C. z Luis Arago Library w Bogocie przedstawił sze­roki program działań edukacyjnych prowadzonych przez sieć bibliotek publicznych w stolicy Kolumbii Bogocie (Red de Bibliotecas Publicas de Bogota) – BIBLO- RED). Jest to najlepiej w kraju zorganizowana sieć. Obejmuje ona 4 megabiblio- teki zlokalizowane w różnych częściach miasta oraz 105 bibliotek miejskich. Obecnie wdraża się nowe technologie informacyjne do sieci tych bibliotek. Zakoń­czona została konwersja katalogów kartkowych na katalogi zautomatyzowane, wprowadzono zintegrowane systemy biblioteczne obejmujące takie procesy biblio­teczne jak gromadzenie, opracowanie, udostępnianie czy zarządzanie finansami, zapewniono dostęp do Internetu i zorganizowano usługi biblioteczno-informacyjne wykorzystujące ten dostęp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *