SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁAŃ

Leave a comment

Szerokie spektrum działań edukacyjnych realizowanych przez British Library przedstawiła Lynne Brindley. Podkreśliła, że British Library jako największa bry­tyjska biblioteka naukowa, narodowa instytucja kultury i wiedzy wspiera procesy kształcenia poprzez zapewnianie dostępu do .swoich zbiorów i usług. Prezentowane programy świadcząo ogromnym wkładzie tejże biblioteki do demokratyzacji dostępu do cennych i trudno dostępnych zbiorów. Zgodnie z przyjętą misją użytkownikami i adresatami różnorodnych form kształcenia są wszystkie osoby uczące się w szero­kim rozumieniu tego terminu (od naukowców, poprzez biznesmenów do uczniów). Podstawą programów edukacyjnych są zbiory zgromadzone przez British Library.Autorka w swojej prezentacji skoncentrowała się na programach e-leamingu oferowanych przez British Library dla zróżnicowanych wiekowo i intelektualnie użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *