TRADYCYJNE OCZEKIWANIE

Leave a comment

Ponadto tradycyjne oczekiwania na pojawienie się użytkownika w kontekście różnych, atrakcyjnych podmiotów nie do końca się już sprawdza. Potrzebne jest ekspansywne oddziaływanie książnicy w celu zdobycia przynajmniej partnera w stosunku do lokalnych i ponadlokalnych podmiotów zabiegających o postrze­ganie tego samego użytkownika. Najłatwiej kompetentnych użytkowników współ­kształtować w bibliotekach naukowych i publicznych. Użytkownik jest tu bowiem jednolity w aspekcie potrzeb i motywacji. Biblioteki naukowe robią to poprzez ofertę szkoleń w zakresie poruszania się po źródłach baz danych z polskimi i za­granicznymi bibliografiami, czasopismach on-line i dziesiątkach różnych usług informacyj no-bibl i ograficzny ch.W bibliotekach szkolnych, na miarę możliwości finansowych, próbuje się stwo­rzyć szkolne centra multimedialne. Ich idea jest prosta: połączenie źródeł trady- cyjnych i możliwości realizacji programów szkolnych i różnego rodzaju upodo­bań uczniów z atrakcyjnymi źródłami medialnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *