TRUDNOŚCI W SELEKCJI

Leave a comment

Prawdopodobnie spowodowane to było tym, że nastawie­ni są oni na przeglądanie dużych zasobów danych, aby zgromadzić w miarę kompletny zbiór dotyczący problemu, którym się zajmują i który chcą szybko roz­wiązać. Ponadto odczuwali oni duże trudności w związku z selekcją źródeł i przy­znawali się często do nieumiejętności posługiwania się źródłami informacji, a kon­kretnie wydawnictwami bibliograficznymi.Na trudności w selekcji źródeł znacznie rzadziej wskazywali reprezentanci typu, zaś badani o przewadze IV typu intelektu w ogóle takich trudności nie do­strzegali. Tak samo jak osobom o II i IV typie intelektu nie stwarzało większych problemów posługiwanie się źródłami informacji.Na zakończenie przeglądu typologii barier, warto spróbować scharakteryzować w obrębie jednej z tych typologii podstawowe bariery, które mogą występować współcześnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *