TYP 1 I 2

Leave a comment

Typ I odznacza się skłonnością do szczegółowego ujmowania pola danych, preferowania realnych, dostrzegalnych faktów, tworzenia wąskich kategorii poję­ciowych, ponadto charakteryzuje się małą odpornością na dostrzegane rozbież­ności informacyjne i zewnętrznym poczuciem kontroli. Zdaniem Próchnickiej, badacz tego typu jest zwolennikiem prostych kontrolowanych schematów ekspe­rymentalnych, w jego bazie dominują spostrzeżenia szczegółowe, a prawdę defi­niuje on w kategoriach pewności uzyskiwanej w wyniku doświadczenia. Typ II charakteryzuje się abstrakcyjnym ujmowaniem pola danych, spostrze­ganiem go jako całości. Poszukuje pewnych modeli, uniwersalnych założeń, albo teorii, które pozwalają budować takie modele. Rozpatruje rzeczywistość z punktu widzenia wielowartościowej logiki, a w wartościowaniu stosuje kryteria spójno­ści i trafności logicznej. Badacz tego typu jest dedukcjonistą, który koncentruje się na zasadach myślenia teoretycznego, którego podstawowym celem jest formali­zacja i idealizacja zjawisk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *