TYP 3 I 4

Leave a comment

Typ III reprezentuje podobny sposób ujmowania danych jak typ I, ale dąży on do stworzenia całościowego przedstawienia obrazu danego zjawiska, w związku z tym interesują go zarówno „obiektywne potrzeby społeczne, jak i osobiste pra­gnienia”. Przedstawiciele tego typu intelektu w wartościowaniu informacji posłu­gują się kryteriami subiektywnymi, związanymi z oceną możliwości wykonania, użyteczności, opłacalności itp. Badacz tego typu przeprowadza wielokrotnie eks­perymenty, które prowadzić mają do stworzenia konstrukcji, ocenianej przez nie­go subiektywnie jako prawidłowa. Typ IV ujmuje pole informacyjne w sposób całościowy, poszukując w mode­lach globalnej harmonii, środków umożliwiających ich całościowe zrozumienie. Dąży też do redukowania różnorodności zjawisk w poszukiwaniu uniwersalnego modelu rzeczywistości. Badacz reprezentujący ten typ intelektu może być intuicjo- nistą „kontemplującym rzeczywistość, albo fantastą-wizjonerem”, nie posługują­cym się zbyt ścisłym językiem. Takie postępowanie predestynuje go do podejmo­wania badań interdyscyplinarnych”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *