UWZGLĘDNIAĆ I USTALAĆ

Leave a comment

Uwzględnianie praw dziecka w formułowaniu narodowej polityki bibliotecznej,organizowanie szkoleń dla bibliotekarzy odnośnie praw dziecka i zamiesz­czenie odpowiednich zapisów na ten temat w kodeksach etyki zawodowej,włączenie do projektów UNICEF-u zapisów o prawie do informacji i usług bibliotecznychustanowienie 20 listopada dniem działań bibliotecznych propagujących pra­wa dziecka,dokonanie wyboru literatury dla projektów edukacyjnych na temat praw człowieka,utworzyć wiarygodne i bezpieczne warunki, w których dzieci samodzielnie mogą poszukiwać i znajdować informacje, wyrażać swoje opinie i wykorzystywać swoje umiejętności,rozmawiać z dziećmi na temat możliwości poprawy ich codziennego życia,i najważniejsze ze wszystkich: wsłuchiwać się w to co mówią dzieci.Clara Budnik Sinay przypomniała sytuację bibliotek chilijskich w czasie i po zakończeniu dyktatury wojskowej generała Augusto Pinocheta, która trwała 17 lat. Tekst ten nie tylko ukazał jaką rolę na rzecz edukacji, demokracji odegrały biblio­teki, ale przypomniał różne konteksty działań i zachowania bibliotekarzy, z jaki­mi stykaliśmy się w Polsce w różnych okresach historycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *