UZUPEŁNIAJĄCY KONTEKST

Leave a comment

Uzupełniającym kontekstem wzbogacania wie­dzy o zbiorach elektronicznych staje się coraz częstsze i bardziej masowe wy­korzystywanie mediów w nauce języków obcych, historii, geografii, literatury i wielu zagadnień specjalistycznych czy zawodowych. Korzystanie z tych moż­liwości odnosi się przeważnie do ludzi młodych, dzieci i młodzieży podlegają­cych systemowi szkolnemu oraz specjalistów zmuszonych z racji pracy zawo­dowej do korzystania z różnych baz danych. Poza zasięgiem takiej edukacji jest jednakże większość populacji dorosłych Polaków, którzy w trakcie edukacji zawodowej nie zetknęli się z nowoczesnymi źródłami informacji a obecnie nie mają możliwości i szans na dokształcanie czy doskonalenie w tym zakresie. Szczególnie tragicznie wygląda ten segment wiedzy na terenach rozproszonych, czyli w środowiskach wiejskich i miejskich środowiskach robotniczych. Tutaj też rysuje się pole do zmasowanego wyrównywania szans poprzez różne formy kształtowania kompetencji użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *