W BADANIACH EMPIRYCZNYCH

Leave a comment

W swoich badaniach empirycznych Próchnicka przyjęła, że istnieją dwie gru­py barier – pierwszą tworzyły bariery o charakterze zewnętrznym, względnie nie­zależne od użytkownika — czasowe i ekonomiczne. Drugą grupę stanowiły barie­ry wewnętrzne, wynikające z niedostatecznego przygotowania użytkowników do odbioru informacji zawartej w źródle i braku dostatecznej umiejętności przepro­wadzenia selekcji źródeł.Na podstawie badań przeprowadzonych wśród wynalazców i racjonalizatorów, zatrudnionych w ważniejszych zakładach przemysłowych okręgu krakowskiego, Próchnicka stwierdziła m. in., że osoby o I typie intelektu zdecydowanie bardziej, niż przedstawiciele innych grup, odczuwali bariery czasowe ograniczające dostęp do informacji, czyli częściej oceniali, że czas, który musieliby poświęcić na prze­glądanie i zapoznawanie się z informacją przekraczał możliwości, które stwarza­ła sytuacja zawodowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *