W KONCEPCJI POZNAWCZEJ

Leave a comment

czlowiek_w_przyszlosci

Jednocześnie w koncepcji poznaw­czej zakłada się, że człowiek jest samodzielnym podmiotem przyjmującym posta­wę badawczą wobec rzeczywistości. Uczeń zatem, podobnie jak naukowiec, obsewuje świat, przewiduje, formułuje hipotezy, eksperymentuje, wnioskuje i zgodnie z posia­daną wiedzą przystosowuje się do świata i kształtuje go. Procesy emocjonalno-motywacyjne w poznawczej koncepcji człowieka uwikłane są również w proce­sy informacyjne. Motywacja i emocje – lęk, nadzieja, ciekawość, aspiracje, satys­fakcje powstają w trakcie operowania informacjami, a więc w procesie myślenia oraz działania i pełnią decydującą rolę w procesie nauczania-uczenia się.Rezultatem rozwoju psychologii poznawczej jest funkcjonalna koncepcja ucze­nia się. Zgodnie z tą teorią uczenie się człowieka ma charakter zadaniowy, co ozna­cza, iż podmiot najpierw wyobraża sobie cel i program działania, a następnie przy­stępuje do jego realizacji. Kontrola realizacji programu dokonywana jest poprzez informacje zwrotne o wynikach działania podmiotu. Skoro uczeń jest samodziel­nym podmiotem, który ciekaw jest świata, ma potrzebę i motywacje jego pozna­wania, to nauczanie powinno być specyficznym procesem badawczym. Nie może ono sprowadzać się do transmitowania wiedzy przez nauczyciela, lecz przede wszystkim powinno polegać na organizowaniu warunków do pracy badawczej ucznia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *