W RAMACH PROGRAMU

Leave a comment

W Polsce w ramach programu KREATOR wybrano 5 umiejętności, które uznano za ważne dla sprawnego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości;Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego nauczania;Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach;Efektywne współdziałanie w zespole;Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;Sprawne posługiwanie się komputerem i technologiami informacyjnymi.Zarysowane wyżej wyzwania płynące z raportów edukacyjnych, nowe sposo­by organizacji pracy zawodowej, zmienność, wzrost wymagań, konieczność modyfikacji osiągniętych kwalifikacji implikują nowe spojrzenie na kształcenie bibliotekarzy. Środowisko, w którym pracuje współczesny bibliotekarz wyrażenie definiuje jego proces edukacyjny, dostosowanie do nowych wymagań kulturowych, społecznych i technologicznych, nabywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności. Każdy zawód wymaga swoistych kwalifikacji, które określająjego odrębność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *