W RAMACH SIECI

Leave a comment

W ramach sieci realizowany jest program usług biblio­tek ruchomych dla najbardziej oddalonych dzielnic miasta (Caja Compensación Familiar Colsubsidio, od 1995 r. działający jako Sieć Bibliotek Publicznych Col- subsidio-Red de Bibliotecas Publicas de Colsbusidio), które służą doskonaleniu kształcenia i szkoleniu rodzin, organizacji wydarzeń kulturalnych i naukowych, z których korzysta dana społeczność.Podczas obrad plenarnych i spotkań różnych sekcji, zwłaszcza publicznych dla dzieci i młodzieży oraz szkolnych, wielokrotnie przytaczano tekst Konwencji Praw Dziecka ONZ z 1989 r., którą podpisały wszystkie kraje świata z wyjąt­kiem USA i Somalii. Dokument ten odnosi się do dzieci i młodych ludzi, którzy nie ukończyli 18 roku życia a dotyczy m.in. prawa do nauki, zabawy, informacji, odpoczynku, czasu wolnego, wolności od wszelkich form przemocy a także do tego, aby ich punkt widzenia był brany pod uwagę, gdy podejmowane są decyzje ich dotyczące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *