WIEDZA O KOMUNIKOWANIU INTERPERSONALNYM

Leave a comment

Przejawia je bibliotekarz, który posiada wiedzę o komunikowaniu interperso­nalnym, rozumie swoistość dialogu edukacyjnego, umie wykorzystać techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej w dialogu, przełamać anonimowość czytel­nika; określić jego potrzeby czytelnicze i informacyjne, posiada umiejętność słu­chania i rozumienia treści wypowiedzi użytkownika, potrafi nawiązać i podtrzy­mać kontakt z klientem, doskonali poprawność, czytelność i prostomyślność własnych zachowań językowych (etyka mowy). Posiada on także umiejętności pedagogiczne, których podstawą jest wiedza o czytelniku i bibliotece, metodach i sposobach oddziaływań w sferze interpersonalnej i zadaniowej, a więc w sferze umiejętnego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, negocjowania, aser- tywności. Posiada umiejętności komunikowania się w grupie, zespole (umiejętność motywowania, public relations, konsultacji, rozpatrywania skarg, kierowania karie­rami zawodowymi, szkoleniem personelu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *