WIEDZA UKRYTA

Leave a comment

Wiedza ukryta jest przekazywana innym w procesie socjalizacji, w trakcie pracy grupowej oraz pod nadzorem osób, które w działaniu dochodzą do mistrzostwa. Gdy człowiekowi uda się prze­chwycić i współdzielić wiedzę ukrytą, następuje proces uzewnętrzniania. Tak uze­wnętrzniona wiedza może być z kolei usystematyzowana i sklasyfikowana w pro­cesie łączenia. Ostatecznie, taka wiedza może zostać przyswojona w procesie rozumienia i nauki.Bazę dla wiedzy o korzystaniu ze źródeł informacji, szczególnie z wykorzy­staniem mediów, właściwego rozwijania wiedzy ukrytej i jawnej jest oczywiście edukacja w systemie szkolnym i w edukacji ustawicznej. Tak się też zresztą dzieje w formach przysposobienia bibliotecznego dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceów w ramach ścieżki edukacyjnej „edukacja czytelnicza i me­dialna”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *